Main menu

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies na www.smieleccy.pl

Administratorem serwisu i danych osobowych jest Centrum Stomatologii Śmieleccy, os. Władysława Łokietka 33, 62-200 Gniezno, właściciel www.smieleccy.pl. Jeśli chcesz się skontaktować w sprawie poniższej polityki prywatności to napisz na adres e-mail: doradztworodo@gmail.com

Definicje

 1. Administrator – Centrum Stomatologii Śmieleccy, os. Władysława Łokietka 33, 62-200 Gniezno.
 2. Cookies – to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową działającą w domenie www.smieleccy.pl.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

I. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z serwisu. Dane te przekazuje zawsze dobrowolnie, są one jednak konieczne, aby zrealizować konkretny cel:
 • zbierania danych statystycznych o jego aktywności m.in. skąd użytkownik przyszedł do serwis, jak długo przeglądał treści, na jakiej podstronie zakończył swoją wizytę itp.,
 • dane podane w formularzu kontaktowym mają na celu umożliwić kontakt z Administratorem jeśli Użytkownik tego potrzebuje.
 1. Administratorem danych jest Centrum Stomatologii Śmieleccy, os. Władysława Łokietka 33, 62-200 Gniezno, właściciel www.smieleccy.pl.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych jest chroniony unikalnym hasłem i loginem Administratora.
 3. Użytkownik ma prawo do:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: doradztworodo@gmail.com

II. Powierzenie przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania) i przekazywane jedynie do:
 • Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics) – w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Czas ten jest liczony od ostatniej interakcji użytkownika z Serwisem, przy każdej interakcji jest naliczany od początku. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
 • Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem są wymieniony powyżej podmiot, które świadczy usługi umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:
 • zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]),
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,
 • dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z Serwisu.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Stomatologii Śmieleccy, os. Władysława Łokietka 33, 62-200 Gniezno, tel: 61 426 61 41.
  2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Stomatologii Śmieleccy, os. Władysława Łokietka 33, 62-200 Gniezno, jest Maciej Nawrocki posiadający uprawnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Nr: CSC/ODO/03/2018/11,  mail:doradztworodo@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz ustawy o udzielaniu usług medycznych w Centrum Stomatologii Śmieleccy, os. Władysława Łokietka 33,  62-200 Gniezno.
  4. Podmiot przetwarza także dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.
  5. Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wszyscy podwykonawcy, z którymi Centrum Stomatologii Śmieleccy, os. Władysława Łokietka 33, 62-200 Gniezno ma podpisaną umowę na udzielanie świadczeń medycznych. Istnieje także możliwość przetwarzania danych w innych podmiotach nie będących w zasobach poradni, z  zastrzeżeniem  polityki poufności danych.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, tj: Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych.