Main menu

Pracowania rtg

PaX-Uni-3DW naszej Klinice można wykonać zdjęcia mało obrazkowe w tradycyjny sposób jak i przy pomocy radiowizjografii cyfrowej. Dzięki radiologii cyfrowej możemy uzyskać lepszą dokładność badania jak i ograniczyć dawki promieniowania. Możemy wykonywać zdjęcia pan tomograficzne, cefalometryczne jak i tomografie stożkową określonych okolic szczęk lub żuchwy za pomocą wysokiej klasy aparatu Vatech PaX-Uni3D